Създаване на по-добри уроци по-бързо
طبيبة مجتهدة - انتِ, طالب نظيف - انتَ, جنديان وفيان - انتما, طلاب مجتهدون - انتم,

ضمائر المخاطب

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо