Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) 6 + 9 a) 20 b) 15 c) 13 2) 8 + 6 a) 11 b) 16 c) 14 3) 20 - 7 a) 10 b) 13 c) 18 4) 14 - 10 a) 1 b) 2 c) 4 5) 17 - 5 a) 20 b) 12 c) 2 6) 11 + 6 a) 11 b) 16 c) 17 7) 18 - 14 a) 4 b) 14 c) 2 8) 8 + 9 a) 17 b) 18 c) 19 9) 20 - 14 a) 2 b) 4 c) 6 10) 8 + 4 a) 18 b) 14 c) 12

Събиране и изваждане до 20

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо