Създаване на по-добри уроци по-бързо
25 - 5*5, 5 - 1*5, 45 - 9*5, 30 - 6*5, 10 - 2*5, 35 - 7*5, 20 - 4*5, 15 - 3*5, 40 - 8*5,

Viiden kertotaulu

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо