1 2 ______ 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 ______ 6 7 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 ____ 9, 3 4 5 6 _____ 8 9 10, ______ 5 6 7 8 , 0 1 _____ 3 4 5 , 5 6 7 8 9 ____ 11 12 , 9 10 11 12 _____ 14 15  , 7 8 9 10 _____ 12 13 , 13 14 15 16 17 18 19 _____  ,

What number is missing?

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?