Създаване на по-добри уроци по-бързо
ж. р., ед.ч. - чанта, м. р., ед.ч. - часовник, ср. р., ед.ч. - чекмедже, ж. р., мн.ч. - птици, м. р., мн.ч. - моркови, ср. р., мн.ч. - кучета,

Род и число на съществително име

от

Табло

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо