Създаване на по-добри уроци по-бързо
ж. р., ед.ч. - чанта, м. р., ед.ч. - часовник, ср. р., ед.ч. - чекмедже, ж. р., мн.ч. - птици, м. р., мн.ч. - моркови, ср. р., мн.ч. - кучета,

Род и число на съществително име

от

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо