ж. р., ед.ч. - чанта, м. р., ед.ч. - часовник, ср. р., ед.ч. - чекмедже, ж. р., мн.ч. - птици, м. р., мн.ч. - моркови, ср. р., мн.ч. - кучета,

Род и число на съществително име

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?