Създаване на по-добри уроци по-бързо
list - stvara hranu, cvijet - u njemu se stvara plod, korijen - upija vodu, stablo - drži biljku uspravno, plod - jestivo i zdravo,

Dijelovi biljke

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо