tijeras - scissors, sacapuntas - pencil sharpener, boli - pen, lápiz - pencil, carpeta - folder, goma - rubber, regla - ruler, calculadora - calculator, libro - book, estuche - pencil case, mochila - school bag, grapadora - stapler, cuaderno - exercise book, diccionario - dictionary, pegamento - glue,

En mi estuche o en mi mochila

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?