Създаване на по-добри уроци по-бързо
sitta - sit, simma - swim, stå upp, ställa sig upp - stand upp, prata - speak, skrika - scream, viska - whisper, göra - do, spela - play, sjunga - sing, le - smile, skratta - laugh, äta - eat, dricka - drink, hoppa - jump, läsa - read, skriva - write, sitta ner, sätta sig ner - sit down,

Enkla engelska verb (infinitiv)

от

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо