Създаване на по-добри уроци по-бързо
\sqrt{9} - 3, \sqrt{121} - 11, \sqrt{81} - 9, \sqrt{25} - 5, \sqrt{49} - 7, \sqrt{121} - 11, \sqrt{81} - 9, \sqrt{9} - 3, \sqrt{25} - 5, \sqrt{64} - 8,
от

Табло

Обръщане на плочки е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо