Brick - Strong and dry, Bouncy ball - Smooth and bouncy, Raincoat - Waterproof and easy to bend, Glass - Transparent and rigid, Keys - Magnetic and hard, Scarf - Easy to bend and soft, Diamond - Hard and shiny, Bicycle - Rigid and waterproof,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?