petals, flower, stem, leaves, roots.

TLC: Can I label parts of a plant?

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?