leaves , branches, twigs, trunk, roots.

TLC: Can I label parts of a tree?

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?