Създаване на по-добри уроци по-бързо
blå, röd, grön, gul, vit, svart, orange, lila, brun, grå,

färg - ord små bokstäver

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо