boring - скучно, cheap - дешево, dangerous - опасно, difficult - сложно, easy - легко, exciting - увлекательно, expensive - дорого, high - высоко, low - низко, safe - безопасно,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?