Създаване на по-добри уроци по-бързо
Long i : drive, ride, slide, thrive, bribe, tribe, side, time, slime, crime, Short i : sit, hit, spit, kid, lid, slid,

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо