Big - 大, Small - 小, Everyone - - 人人, Adult - - 大人, Size - - 大小, One - - 一, Two - - 二, Three - - 三, Four - - 四, Five - - 五, Sun (day) - - 日, Moon (month) - - 月, Bright - - 明, Sunrise - - 旦, Fire - - 火, Tree - - 木, Moutain - - 山, Water - - 水, Rain - - 雨, Volcano - - 火山, Rainwater - - 雨水, Heavy rain - - 大雨, To follow - - 从, Woods - - 林, Son - - 子, Woman (female) - - 女, Children - - 子女,

Basic Chinese Characters--match up

Тема

Шрифтове

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?