Създаване на по-добри уроци по-бързо
ch, sh, th, wh,

match the digraph wh, th, sh, ch

от

Табло

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо