ch, sh, th, wh,

match the digraph wh, th, sh, ch

от

Тема

Шрифтове

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?