The cow is ____. The ____ is pink. The hen is red. The goat has horns. The horse has a long ____. The ____ says quack.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?