Създаване на по-добри уроци по-бързо
Twenty to six., It's a quarter past seven., It's eight o' clock., Ten past eight., It's half past nine., It's a quarter to eleven., Ten to twelve.,

What time is it?

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо