1) SHE IS A FIREFIGHTER. a) TRUE (VERDADEIRO) b) FALSE (FALSO) 2) HE IS A CHEF. a) TRUE (VERDADEIRO) b) FALSE (FALSO) 3) SHE IS A DOCTOR. a) TRUE (VERDADEIRO) b) FALSE (FALSO) 4) HE IS A FIREFIGHTER. a) TRUE (VERDADEIRO) b) FALSE (FALSO) 5) SHE IS A POLICE OFFICER. a) TRUE (VERDADEIRO) b) FALSE (FALSO) 6) SHE IS A TEACHER. a) TRUE (VERDADEIRO) b) FALSE (FALSO) 7) SHE IS A TEACHER. a) TRUE (VERDADEIRO) b) FALSE (FALSO) 8) SHE IS A PILOT. a) TRUE b) FALSE 9) SHE IS A PILOT. a) TRUE b) FALSE 10) HE IS A DOCTOR. a) TRUE b) FALSE

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?