hard, soft, smooth, rough, stretchy, non stretchy, heavy, light, strong, weak, warm, hot, cold, bendy / flexible, wet, dry,

material properties - easy

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?