Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) Pronađi put do pravilno napisane ulice: a) ulica Grgura Ninskog b) Ulica Grgura Ninskog c) Ulica grgura ninskog 2) Pronađi put do pravilno napisanog grada: a) Kaštel stari b) Kaštel Stari c) kaštel Stari 3) Pronađi put do pravilno napisanog trga: a) Trg hrvatskih mučenika b) Trg Hrvatskih mučenika c) trg hrvatskih mučenika 4) Pronađi put do pravilno napisane ulice: a) Ulica Svetog Mateja b) Ulica svetog Mateja c) Ulica svetog mateja 5) Pronađi put do pravilno napisanog grada: a) Slavonski brod b) Slavonski Brod c) slavonski brod 6) Pronađi put do pravilno napisanog trga: a) Trg bana Josipa Jelačića b) Trg bana josipa jelačića c) Trg Bana Josipa Jelačića 7) Pronađi put do pravilno napisane ulice: a) vrapčanska Ulica b) Vrapčanska ulica c) vrapčanska ulica 8) Pronađi put do pravilno napisanog grada: a) trogir b) Trogir 9) Pronađi put do pravilno napisanog trga: a) krešimirov trg b) Krešimirov Trg c) Krešimirov trg

VELIKO POČETNO SLOVO U IMENIMA NASELJENIH MJESTA, ULICA I TRGOVA

Табло

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо