1) а, ъ, о, у, е, и, се наричат a) съгласни звукове b) звучни звукове c) гласни звукове 2) а, о, е,  се наричат a) безшумни гласни b) звучни съгласни c) широки гласни 3) р, л, м, н, й, се наричат a) сонорни съгласни b) гласни звукове c) беззвучни съгласни 4) ъ, у, и, се наричат a) тесни гласни b) звучни съгласни c) беззвучни съгласни 5) На кой ред са записани съответните беззвучни съгласни на Д, З, Г, Б a) Р, Л, М, Н b) А, К, Ж, О c) Т, С, К, П 6) На кой ред има неправилно записани думи? a) студ, лед, мраз b) крив, бряг, град c) сняк, бърз, крък 7) На кой ред има думи само със звучни съгласни? a) топка, години, сив b) звезда, жаба, гъба c) клас, шум, билки 8) На кой ред думите са написани правилно? a) котка, софия, крокодил b) юрдечка, алигатур, космонавт c) бисквити, пакетче, съвест

Звукове в българския език

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?