Red (Primary), Violet (Secondary), Lime (Tertiary), Teal (Tertiary), Orange (Secondary) , Indigo (Tertiary), Yellow (Primary), Magenta (Tertiary), Amber (Tertiary), Blue (Primary), Vermilion (Tertiary) , Green (Secondary).

The Colour Wheel - Primary, Secondary and Tertiary

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?