1) I'd like to ... a lorry. a) ride b) drive 2) I'd like to ... a plane. a) fly b) sail c) ride d) drive 3) I'd like to ... a boat. a) fly b) sail c) ride d) drive 4) I'd like to ... a scooter. a) fly b) sail c) ride d) drive 5) I'd like to ... a bike. a) fly b) sail c) ride d) drive

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?