1) Find all the Arabic letters (the right way round!) a) b) c) d) e) f) 2) Find all the Arabic letters (the right way round!)  a) b) c) d) e) f) 3) Find all the Arabic letters (the right way round!) a) b) c) d) e) f)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?