1) Select the Arabic letter (the right way round!)  a) b) c) d) 2) Select the Arabic letter (the right way round!) a) b) c) d) 3) What comes after... a) b) c) 4) What comes after...  a) b) c) 5) What is the correct sequence?  a) b)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?