1) ... lemanade is there? a) How many b) How much 2) ... eggs are there? a) How many b) How much 3) ... pizzas are there? a) How many b) How much 4) ... milk is there in the bottle? a) How many b) How much 5) ... jam is there? a) How many b) How much 6) ... peppers are there in your omelette? a) How many b) How much 7) ... cheese is there in your sandwich? a) How many b) How much 8) ... butter is there? a) How many b) How much 9) ... onions are there? a) How much b) How many 10) ... biscuits are there? a) How many b) How much

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?