Създаване на по-добри уроци по-бързо
kilogram - kg, decimetar - dm, sat - h, kuna - kn, gram - g, decilitar - dl, metar - m, sekunda - s, dekagram - dag, sjever - S, godina - g., osnovna škola - OŠ, stranica - str., doktor - dr., množina - mn., razred - r., i tako dalje - itd., ulica - ul., broj - br., to jest - tj.,

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо