January - J_nu_r_, February - F_b_u_r_, March - M_r_h, April - A_r_l, May - M_ _, June - J_n_, July - J_l_, August - A_g_s_, September - S_p_e_b_r, October - O_t_b_r, November - N_v_m_e_, December - D_c_m_e_,

Months of the Year (Spellings)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?