It is a black ____. It is a blue ____. It is a brown ____. It is a green ____. It is a grey ____. It is an orange and blue ____. It is a pink ____.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?