One - How many numberblocks are there?, Two - How many cars are there?, Three - How many juggling balls are there?, Four - How many letters are there?, Five - How many people are there, Six - How many colourful balls are there?, Seven - How many nerf bullets are there?, Eight - How many squares are blank?, Nine - How many blue circles are there?, Ten - How many white circles are there?, Eleven - How many dots are there?, Twelve - How many stamps are there?, Thirteen - How many squares are there?, Fourteen - How many cupcakes are there?, Fifteen - How many shapes are there?, Sixteen - How many colours are there?, Seventeen - How many toys are there?, Eighteen - How many black stars are there?, Nineteen - How many white squares are there?, Twenty - How many stars are there?,

Count the Amount!: Numbers up to 20

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?