A - __ pple, B - __all, C - __ake, D - ___og, E - __gg, F - ___rog, G - __orilla , H - __orse, I - __gloo, J - __ellyfish, K - _ite, L - __izard, M - __onkey, N - __ose, O - _range, P - __eas, R - __at, S - __pider, T - __en, U - __mbrella, V - __olcano, W - __indow, X - bo__,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?