This is the sun., She is a mum., I see a bug., This is a cup., It is a rug., She has a hug., The lid is big., I see a kid.,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?