Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) What is Peppa´s favourite fruit? a) b) 2) What is Suzy Sheep´s favourite fruit? a) b) 3) What is Emily Elephant´s favourite fruit? a) b) 4) What is Rebecca Rabbit´s favourite vegetable? a) b) 5) What is Edmond Elephant´s favourite vegetable? a) b) 6) What is George´s favourite fruit? a) b) 7) What does Peppa want in her smoothie? a) b) 8) What does Pedro Pony want in his smoothie? a) b) 9) What is the last ingredient for the Dinosaur juice? a) b)

Peppa Pig: Fruit Day

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо