Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) أمر يستخدم لفتح موقع ويب سبق إنشاؤه a) close b) open c) Exit 2) أمر يستخدم لإغلاق موقع ويب a) close b) open c) Exit 3) أمر يستخدم للخروج من الموقع a) Exit b) open c) close

الاسبوع الثالث استراتيجية المتاهه

Тема

Шаблон за превключване

Запленяващо

Опции

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо