Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) الجزء المظلل من الشكل يمثل (نصف1/ 2): a) b) c) d) e) f) 2) هذا الشكل نعبر عنه بالكسر : a) 1/ 4 b) 1/ 2 c) 1/ 3 d) 1/ 5 e) 1/ 6 f) 1/ 9

الكسر نصف

от

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо