Създаване на по-добри уроци по-бързо
go to - the cinema, have - a picnic, play computer - games, watch - a soccer match, go for - a walk, eat - out, meet up - with friends,

8. Sınıf İngilizce 1. Ünite Friendship Phrases

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо