1) house 2) hands 3) door 4) radio 5) tree

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?