Създаване на по-добри уроци по-бързо
компютър, мишка, монитор, тонколони, принтер, клавиатура, камера, микрофон.

Дигитални устройства. Компоненти

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо