Създаване на по-добри уроци по-бързо
компютър, мишка, монитор, тонколони, принтер, клавиатура, камера, микрофон.

Дигитални устройства. Компоненти

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо