Създаване на по-добри уроци по-бързо
Работен плот, Икони, Показалец, Меню "Старт", Работна лента, Език, дата, час, Кошче.

Работен плот. Елементи

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо