Създаване на по-добри уроци по-бързо
Правилен: показалец, щраквам , меню "Старт", бутон "Захранване", тонколони, клавиш на клавиатура, бутон на мишка, Неправилен: курсор, цъквам, бутон "Старт", меню "Захранване", колонки, бутон на клавиатура, клавиш на мишка,

Вярно и грешно понятие

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо