red , yellow , blue, green, purple , orange ,

Find the Primary and secondary colours

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?