oranges, grapes, apples, noodles, yoghurts, potatoes, sausages, tomatoes, cheeses, rice, onions, eggs.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?