1) I've got ________ sandwich. a) a b) an c) ✘ 2) I haven't got ________ apple. a) a b) an c) ✘ 3) I've got ________ pizza. a) a b) an c) ✘ 4) I haven't got ________ sausage. a) a b) an c) ✘ 5) I've got ________ cheese. a) a b) an c) ✘ 6) I haven't got ________ orange. a) a b) an c) ✘ 7) I've got ________ milk. a) a b) an c) ✘ 8) I've got ________ pizza. a) a b) an c) ✘ 9) I haven't got ________ peas. a) a b) an c) ✘ 10) I've got _________ meatball. a) a b) an c) ✘

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?