1) one dollar a) b) c) d) 2) five cents a) b) c) d) 3) ten cents a) b) c) d) 4) twenty five cents a) b) c) d) 5) five dollars a) b) c) d) 6) ten dollars a) b) c) d) 7) twenty dollars a) b) c) d) 8) fifty dollars a) b) c) d) 9) one hundred dollars a) b) c) d) 10) two dollars a) b) c) d)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?