1) Tin of corn a) Cube b) Cone c) Cuboid d) Cylinder e) Sphere 2) Ice-cream cone a) Cube b) Cone c) Cuboid d) Cylinder e) Sphere 3) Sponge a) Cube b) Cone c) Cuboid d) Cylinder e) Sphere 4) Microwave a) Cube b) Cone c) Cuboid d) Cylinder e) Sphere 5) Ball a) Cube b) Cone c) Cuboid d) Cylinder e) Sphere 6) Globe a) Cube b) Cone c) Cuboid d) Cylinder e) Sphere 7) Party Hat a) Cube b) Cone c) Cuboid d) Cylinder e) Sphere 8) Die a) Cube b) Cone c) Cuboid d) Cylinder e) Sphere 9) Present a) Cube b) Cone c) Cuboid d) Cylinder e) Sphere 10) Battery a) Cube b) Cone c) Cuboid d) Cylinder e) Sphere

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?