Създаване на по-добри уроци по-бързо
Producer: Grass - uses the sunlight to make its own energy, Tree - uses the sunlight to make its own energy, Flower - uses the sunlight to make its own energy, Consumer: Dog - eats food to get energy, Cat- eats food to get energy, Horse - eats food to get energy, Decomposer: Mushroom - breaks down dead organisms to get energy, Earthworm - breaks down dead organisms to get energy, Bacteria - breaks down dead organisms to get energy,

Types of Organisms Review

Табло

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо