True: GRANDFATHER, GRANDMOTHER, SISTER, BROTHER, FATHER, MOTHER, False: BROTHER, GRANDMOTHER, SISTER, GRANDFATHER, MOTHER, FATHER,

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?